Фінансові показники діяльності

 

Фінансовий результатами 2011
Фінансовий результат за 2011 р


Фінансовий результат 2012
Аудиторський висновок за 2012 р
Баланс на 31.02.2012 р
Звіт про фінансові результати за 2012 р
Звіт про рух грошових коштів за 2012 р
Звіт про власний капітал за 2012 р
Додатки до фінансової звітності за 2012 р

Фінансовий результат 2013
Аудиторський висновок за 2013 р
Баланс на 31.12.2013 р
Звіт про фінансові результати за 2013 р
Звіт про рух грошових коштів за 2013 р
Звіт про власний капітал за 2013 р
Додатки до фінансової звітності за 2013 р

Фінансовий результат 2014
Аудиторський висновок за 2014 р
Баланс на 31.12.2014 р
Звіт про фінансові результати за 2014 р
Звіт про рух грошових коштів за 2014 р
Звіт про власний капітал за 2014 р
Додатки до фінансової звітності за 2014 р

Фінансовий результат 2015

Аудиторський висновок за 2015 р
Баланс на 31.12.2015 р
Звіт про фінансові результати за 2015 р
Звіт про рух грошових коштів за 2015 р
Звіт про власний капітал за 2015 р
Додатки до фінансової звітності за 2015 р

Фінансовий результат 2016
S0100113 Ф1. Баланс.pdf
S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах) .pdf
S0100309 Ф3. Звiт про рух копійчаних коштiв (за прямим методом) .pdf
S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал.pdf
Аудиторська Висновок за 2016 рік.pdf
Примітки до Фінансової звітності за 2016 рік.pdf

Фінансовий результат 2017
S0100113 Ф1. баланс

S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

S0100309 Ф3. Звiт про рух копійчаних коштiв (за прямим методом)

S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал

Аудиторська Висновок за 2017 рік

Примітки до річної Фінансової звітності за 2017 рік

Фінансовый результат 2018

Баланс на 31.12.2018
Звіт про фінансові результати за 2018
Звiт про рух грошових коштiв за 2018
Звіт про власний капітал за 2018
Примітки до фінансової звітності за 2018 рік

Звіт аудитора Ломбард ААА фінанси 2018